Archive for July, 2011

Phong thủy vô giá

Ồ nếu nói học phong thủy có ich lợi  hay không,  thì tôi xin khuyên nên học vì phong thủy chẳng những giúp cho mình , cho cả gia đình, họ hàng và luôn cả những người chung quanh mình. […]

Continue Reading...

Cảm nhận về phong thủy

Phong thủy? Bạn sẽ nghỉ gì khi bạn nghe ai đó nói về phong thủy? Có phải là sự huyền bí và mê tín dị đoan. Đối với

Tưởng niệm cố danh sư Hoành Thuyền

Danh sư Hong Choon và Phong Thủy Hong Choon nghiên cứu Phong Thủy với Thầy Yen Ben trong thập niên 1950s. Ông đã được truyền đạt bí mật

Vancouver REP

Tôi là một học viên đã từng học qua khóa căn bản và chuyên nghiệp của Cty Phong thủy Vi Diệu. Với môn Huyền Không Phi Tinh

Cám ơn Giáo Sư Huỳnh và Khóa Học Huyền Không Phi Tinh

Lời đầu tiên tôi muốn nói là rất cám ơn sự hướng dẫn giảng dạy tận tình của Giáo Sư Huỳnh trong Khóa Học HKPT, mà tôi là

Phong Thủy 2009

Phong thủy cho tình yêu

Chọn tên may mắn

Tên có ảnh hưởng đến vận mệnh không?? Trong dân gian mỗi người có một quan niệm khác nhau về cách đặt tên cho con,  có người chỉ quan

Chọn hướng nhà

Câu hỏi Chị ơi, có một thắc mắc mà T. hỏi em là từ trưóc đến nay ai xem cũng nói Thành hạp hướng Tây, chị lại cho hướng