Archive for April, 2012

Các Khóa Học Sắp Tới

KHÓA HỌC SẮP TỚI CỦA CAFS 2012 PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH HOÀN TẤT TORONTO-CANADA 12-15 tháng 5, 2012 hay 19-20 tháng 5, 2012 GARDEN GROVE – CALIFORNIA 21-24 tháng 7, 2012 HÀNỘI 25-28 tháng 8, 2012 TP/HCM 01-04 […]

Continue Reading...

Cảm tưởng sau khi học

Người xưa có câu “KHI HỌC TRÒ MUỐN HỌC, THẦY SẼ XUẤT HIỆN” Thưa Đại Danh sư Leyau và Giáo sư Huỳnh, Tôi phải nói rằng chưa bao giờ tôi

Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp (Bí Kíp)

Phong thủy Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp
Khóa Phong THủy

Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp (Bí Kíp)

Phong thủy Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp
Khóa Phong THủy

Chương Trình Master Phong Thủy Chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái Nguyên Thủy 64 quẻ của Huyền Không Đại Quái tương tự như các quẻ trong Kinh Dịch. Trong