Archive for August, 2012

Cảm ơn Giáo sư Huỳnh

Xin chào Giáo Sư Huỳnh, Cảm ơn Giáo sư rất nhiều về thời gian quý báu và đầy ấm áp mà Giáo sư đã dành để giảng dạy cho chúng tôi ở California,  Giáo sư là một người Thầy tuyệt […]

Continue Reading...

Ghi nhận cảm nghĩ của ông Đỗ Hữu Danh tại Nam Cali, ngày 24 tháng 7, 2012

1/. Cảm tưởng trước khi học: -Trong nhiều năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách về Phong Thủy, cũng như đã học qua một số lớp