Archive for February, 2014

CÓ DUYÊN

Tôi tin rằng tôi có duyên khi nghe được phần quảng cáo cuối cùng trên radio khi đang lái xe đi làm mỗi ngày, đó là gì? Đó là thông tin thời gian về buổi trà đàm của Giáo Sư […]

Continue Reading...

Cảm nhận từ Olivia Trâm Võ

Thưa Giáo sư Huỳnh, Trước tiên tôi xin cảm ơn Cô đã cho tôi một cơ hội được học khóa Bí Quyết Thành công. Tôi luôn háo hức

Cảm nhận từ Terrah Huỳnh

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Giáo Sư Huỳnh đã dạy cho tôi về Huyền Không Phong Thủy Phi Tinh. Ban đầu khi tôi đăng ký khóa học,