Các trường phái phong thủy khác biệt

Các trường phái Phong Thủy khác biệt – Tam Nguyên và Tam Hợp

Có nhiều trường phái Phong Thủy nghiên cứu chủ yếu đến loan đầu, phương hướng và vị trí. Phái Tam Nguyên là trường phái duy nhất nghiên cứu đến phạm vi thời gian khi đánh giá Phong Thủy. Trường phái này bổ sung thêm hiệu ứng ba chiều và chiều sâu của nó làm cho phái này vượt trội hơn các phái khác. Trường phái này nhấn mạnh đến yếu tố thời gian, nghĩa là sẽ có sự thay đổi các tác động rất quan trọng theo từng thời kỳ khác nhau, do đó việc phối hợp với Chiêm Tinh học sẽ cho phép dự báo chính xác hơn về các tác động của Phong Thủy. Vì vậy, những lần gặp may mắn hoặc xui xẻo sẽ không kéo dài mãi mãi mà sẽ thay đổi theo thời gian.

Để đi sâu vào sự khác nhau giữa các trường phái Phong thủy, chúng ta hãy tham khảo bảng dưới đây về những dị biệt giữa 2 trường phái phong thủy chủ đạo là Tam Nguyên  (Huyền Không) và Tam Hợp (Bát Trạch).

Lý thuyết Tam Nguyên
(Huyền Không Phi Tinh)
Lý thuyết Tam Hợp
(Địa Lý Bát Trạch)
 • Sự sắp xếp của Phong Thủy theo trường phái này dựa theo thời gian với chu kỳ 20 năm ( là thời gian của một “Nguyên”)
 • Sự sắp xếp của Phong Thủy theo trường phái này dựa trên các nhóm dân cư sinh sống ở phía Đông và phía Tây
 • Hướng  nhà được xác định nhờ vào việc đo đạc cửa chính
 • Hướng  nhà được xác định nhờ vào việc đo đạc (trung) tâm của căn nhà
 • Căn nhà phải hòa hợp với Khí của trời đất trong thời gian đó, rồi mới đến sự hòa hợp của chủ nhà ( được tính toán từ ngày sinh) với căn nhà.
 • Theo trường phái này thì căn nhà chỉ cần hợp với “ khí” của chủ nhà (cũng được tính theo năm sinh) mà không cần tính đến chu kỳ nào nữa.
 • Sơ đồ căn nhà được chia thành 9 ô vuông đều nhau như hình bên dưới

 • Sơ đồ căn nhà được chia thành 8 phần như trong hình

 • Hướng của căn nhà nên được chỉnh theo chu kỳ sắp đến mới tốt .
 • Hướng tốt và xấu đối với một người là không thay đổi trong suốt cuộc đời của người đó. Vì vậy, khi căn nhà hợp với chủ nhà thì sẽ tốt mãi mãi
 • Hướng tốt và xấu sẽ thay đổi theo thời gian
 • Hướng tốt và xấu cho mỗi nhóm  (ví dụ Đông hay Tây) là vĩnh viễn không đổi.
 • Lý giải về căn nhà có thể rơi vào bất kỳ cung nào trong 24 cung (mỗi cung là 15 độ).
Lý giải về căn nhà có thể rơi vào 8 cung ( 4 hướng), mỗi cung là 45 độ
 • Khi ngủ, hướng của chân là hướng chính.
 • Khi ngủ, hướng của đầu là hướng chính.

*Bài này được phép sao chép lại từ Học Viện Phong Thủy Trung Ương thành lập từ 1984

Leave a Comment