Ấn tượng với khóa học Huyền Không Phi Tinh CAFS tại Toronto.

Trước khi tham gia các khóa học phong thủy, tôi không có bất kỳ kinh nghiệm gì về phong thủy và tôi muốn biết lý do tại sao sự bất hạnh lại rơi vào bản thân mình cũng như những người khác. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn để tôi có thể hiểu được các tình huống và tạo sự thay đổi cho cuộc sống của tôi, cũng như những người xung quanh tôi.

Sau khi hoàn tất khóa học Tam Nguyên Huyền Không Phi Tinh, tôi đã biết cách đọc sinh khí trong một không gian và một cung của một ngôi nhà. Tôi cũng có thể giải thích được các hiện tượng trong cuộc sống như tai nạn, vụ cướp, ngoại tình … có thể xảy ra cho một gia đình và điều đó làm tôi thấy hứng thú hơn trong sự nghiên cứu phong thủy.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là việc biết được sinh khí của một không gian để giúp tôi tư vấn cho các khách hàng của tôi, và làm thế nào để chúng ta có thể tránh hoặc giảm thiểu các năng lượng tiêu cực có khả năng gây ra những bất hạnh. Người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không các bạn?

Hiện nay tôi tự hào được là dòng dõi truyền thừa thế hệ thứ sáu của trường phái Tam Nguyên Phong Thủy. Tôi cảm thấy rất vinh dự được là thành viên của trường phái Phong Thủy tôn kính này, điều mà trước đây tôi chưa từng mong đợi bản thân mình sẽ đạt được.

Tôi muốn cảm ơn các vị tiền bối, những người đã ghi lại các trường hợp nghiên cứu thực tế có thật trong cuộc sống, và đã để lại cho chúng ta một di sản rất có giá trị, mỗi tình huống được ghi chép cẩn thận được chia sẻ chi tiết mà không có bất kỳ bất kỳ thông tin phản hồi nào. Đặc biệt xin cảm ơn Đại Danh Sư Leyau, người đã rất hào phóng trong việc chia sẻ những bí mật Phong Thủy chân truyền qua những tài liệu học tập với chúng tôi.

 

Khi nhận được bằng tốt nghiệp Huyền Không Phi Tinh được gửi từ Malaysia,  tôi rất hãnh diện và xúc động, tôi cảm thấy có một trọng trách rất lớn lao đó là mang những kiến thức phong thủy chân truyền của mình giúp ích cho những người đang đau khổ. Tôi biết tôi phải thực hành nhiều hơn những gì tôi đã học được từ khóa học này, cũng như phải luôn trau dồi các kỹ năng để trở thành nhà Phong Thủy chuyên nghiệp.

Giáo sư Huỳnh, người được đặc nhiệm giảng dạy từ CAFS tại Malaysia, là một Giảng sư rất kiên nhẫn, Cô giải đáp tất cả các vấn đề cho đến khi học sinh hoàn toàn thấu hiểu, phương pháp giảng dạy của cô rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn không cần phải ghi nhớ các công thức khó khăn, nhưng trong thực tế, chúng lại được nhớ rất dễ dàng khi thực hiện.

Tôi thành thật khuyên những người đam mê Phong Thủy đang tìm kiếm một trường phái Phong Thủy chân truyền để học tập nghiên cứu: hãy tham gia cùng với chúng tôi tại Công Ty Phong Thủy Vi Diệu. Đây là trường đào tạo chuyên nghiệp nhất theo bí quyết truyền thừa từ Tam Nguyên Phong Thủy cổ điển và xứng đáng là một trường học Phong Thủy nổi tiếng quốc tế.

Carmella Hà Phạm.

 

 

 

Trước khi tham gia các khóa học phong thủy, tôi không có bất kỳ kinh nghiệm gì về phong thủy và tôi muốn biết lý do tại sao sự bất hạnh lại rơi vào bản thân mình cũng như những người khác. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn để tôi có thể hiểu được các tình huống và tạo sự thay đổi cho cuộc sống của tôi, cũng như những người xung quanh tôi.

Sau khi hoàn tất khóa học Tam Nguyên Huyền Không Phi Tinh, tôi đã biết cách đọc sinh khí trong một không gian và một cung của một ngôi nhà. Tôi cũng có thể giải thích được các hiện tượng trong cuộc sống như tai nạn, vụ cướp, ngoại tình … có thể xảy ra cho một gia đình và điều đó làm tôi thấy hứng thú hơn trong sự nghiên cứu phong thủy.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là việc biết được sinh khí của một không gian để giúp tôi tư vấn cho các khách hàng của tôi, và làm thế nào để chúng ta có thể tránh hoặc giảm thiểu các năng lượng tiêu cực có khả năng gây ra những bất hạnh. Người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không các bạn?

Hiện nay tôi tự hào được là dòng dõi truyền thừa thế hệ thứ sáu của trường phái Tam Nguyên Phong Thủy. Tôi cảm thấy rất vinh dự được là thành viên của trường phái Phong Thủy tôn kính này, điều mà trước đây tôi chưa từng mong đợi bản thân mình sẽ đạt được.

Tôi muốn cảm ơn các vị tiền bối, những người đã ghi lại các trường hợp nghiên cứu thực tế có thật trong cuộc sống, và đã để lại cho chúng ta một di sản rất có giá trị, mỗi tình huống được ghi chép cẩn thận được chia sẻ chi tiết mà không có bất kỳ bất kỳ thông tin phản hồi nào. Đặc biệt xin cảm ơn Đại Danh Sư Leyau, người đã rất hào phóng trong việc chia sẻ những bí mật Phong Thủy chân truyền qua những tài liệu học tập với chúng tôi.

 

Khi nhận được bằng tốt nghiệp Huyền Không Phi Tinh được gửi từ Malaysia,  tôi rất hãnh diện và xúc động, tôi cảm thấy có một trọng trách rất lớn lao đó là mang những kiến thức phong thủy chân truyền của mình giúp ích cho những người đang đau khổ. Tôi biết tôi phải thực hành nhiều hơn những gì tôi đã học được từ khóa học này, cũng như phải luôn trau dồi các kỹ năng để trở thành nhà Phong Thủy chuyên nghiệp.

Giáo sư Huỳnh, người được đặc nhiệm giảng dạy từ CAFS tại Malaysia, là một Giảng sư rất kiên nhẫn, Cô giải đáp tất cả các vấn đề cho đến khi học sinh hoàn toàn thấu hiểu, phương pháp giảng dạy của cô rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn không cần phải ghi nhớ các công thức khó khăn, nhưng trong thực tế, chúng lại được nhớ rất dễ dàng khi thực hiện.

Tôi thành thật khuyên những người đam mê Phong Thủy đang tìm kiếm một trường phái Phong Thủy chân truyền để học tập nghiên cứu: hãy tham gia cùng với chúng tôi tại Công Ty Phong Thủy Vi Diệu. Đây là trường đào tạo chuyên nghiệp nhất theo bí quyết truyền thừa từ Tam Nguyên Phong Thủy cổ điển và xứng đáng là một trường học Phong Thủy nổi tiếng quốc tế.

Carmella Hà Phạm.

 

 

 

Trước khi tham gia các khóa học phong thủy, tôi không có bất kỳ kinh nghiệm gì về phong thủy và tôi muốn biết lý do tại sao sự bất hạnh lại rơi vào bản thân mình cũng như những người khác. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn để tôi có thể hiểu được các tình huống và tạo sự thay đổi cho cuộc sống của tôi, cũng như những người xung quanh tôi.

Sau khi hoàn tất khóa học Tam Nguyên Huyền Không Phi Tinh, tôi đã biết cách đọc sinh khí trong một không gian và một cung của một ngôi nhà. Tôi cũng có thể giải thích được các hiện tượng trong cuộc sống như tai nạn, vụ cướp, ngoại tình … có thể xảy ra cho một gia đình và điều đó làm tôi thấy hứng thú hơn trong sự nghiên cứu phong thủy.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là việc biết được sinh khí của một không gian để giúp tôi tư vấn cho các khách hàng của tôi, và làm thế nào để chúng ta có thể tránh hoặc giảm thiểu các năng lượng tiêu cực có khả năng gây ra những bất hạnh. Người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không các bạn?

Hiện nay tôi tự hào được là dòng dõi truyền thừa thế hệ thứ sáu của trường phái Tam Nguyên Phong Thủy. Tôi cảm thấy rất vinh dự được là thành viên của trường phái Phong Thủy tôn kính này, điều mà trước đây tôi chưa từng mong đợi bản thân mình sẽ đạt được.

Tôi muốn cảm ơn các vị tiền bối, những người đã ghi lại các trường hợp nghiên cứu thực tế có thật trong cuộc sống, và đã để lại cho chúng ta một di sản rất có giá trị, mỗi tình huống được ghi chép cẩn thận được chia sẻ chi tiết mà không có bất kỳ bất kỳ thông tin phản hồi nào. Đặc biệt xin cảm ơn Đại Danh Sư Leyau, người đã rất hào phóng trong việc chia sẻ những bí mật Phong Thủy chân truyền qua những tài liệu học tập với chúng tôi.

 

Khi nhận được bằng tốt nghiệp Huyền Không Phi Tinh được gửi từ Malaysia,  tôi rất hãnh diện và xúc động, tôi cảm thấy có một trọng trách rất lớn lao đó là mang những kiến thức phong thủy chân truyền của mình giúp ích cho những người đang đau khổ. Tôi biết tôi phải thực hành nhiều hơn những gì tôi đã học được từ khóa học này, cũng như phải luôn trau dồi các kỹ năng để trở thành nhà Phong Thủy chuyên nghiệp.

Giáo sư Huỳnh, người được đặc nhiệm giảng dạy từ CAFS tại Malaysia, là một Giảng sư rất kiên nhẫn, Cô giải đáp tất cả các vấn đề cho đến khi học sinh hoàn toàn thấu hiểu, phương pháp giảng dạy của cô rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn không cần phải ghi nhớ các công thức khó khăn, nhưng trong thực tế, chúng lại được nhớ rất dễ dàng khi thực hiện.

Tôi thành thật khuyên những người đam mê Phong Thủy đang tìm kiếm một trường phái Phong Thủy chân truyền để học tập nghiên cứu: hãy tham gia cùng với chúng tôi tại Công Ty Phong Thủy Vi Diệu. Đây là trường đào tạo chuyên nghiệp nhất theo bí quyết truyền thừa từ Tam Nguyên Phong Thủy cổ điển và xứng đáng là một trường học Phong Thủy nổi tiếng quốc tế.

Carmella Hà Phạm.

 

 

 


Leave a Comment