KHÓA HỌC Huyền Không Kinh Dịch

KHÓA KINH DỊCH

~ Kinh Dịch trong Phong Thủy Phi Tinh ~

I Trong khóa này bạn sẽ học được ý nghĩa của 81 kết hợp dựa trên 64 Quẻ trong Kinh Dịch để phân tích chính xác một sơ đồ Phi Tinh về vụ việc xảy ra.

Điều kiện tiên quyết:

–  Bạn phải biết cách vẽ sơ đồ Phi Tinh và các ứng dụng của chúng cho ngôi nhà.

–  Bạn phải hiểu Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh.

 

  Đề cương khóa học – Kinh Dịch trong 81 Kết hợp của Phong Thủy Phi TinhLoạt khóa học Phong Thủy chuyên nghiệp Kinh Dịch là một cuộc hội thảo chuyên sâu kéo dài 7 giờ được tổ chức bởi Cty Phong Thủy Vi Diệu dành cho Học Viện Phong Thủy Trung Ương (còn gọi là CAFS). Khóa học bao gồm những bài giải thích và ứng dụng của 81 kết hợp trong Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh.Để tạo được một chuẩn mực cho việc hành nghề Phong Thủy và phù hợp với chương trình của CAFS, giấy chứng nhận chỉ được cấp cho những ai đã vượt qua kỳ thi cuối khóa.
      Cấu trúc của Kinh Dịch

  1. Sự hình thành của Bát Quái, Vô cực, Thái Cực, Lưỡng Cực, Tứ Tượng, Bát Quái và 64 Quẻ.

2.  Biểu hiện của Bát Quái

3.  Ý nghĩa và Bố trí theo trình tự của Tiên Thiên

4.  Ý nghĩa và Bố trí theo trình tự của Hậu Thiên

5.   Con số trong Kinh Dịch

4.  Hiểu được ý nghĩa của Thất Tinh.

5.  Tên của 64 Quẻ và ý nghĩa của chúng

6.  Cách chuyển đổi 81 kết hợp thành 64 Quẻ.

7. Giải thích 81 Kết hợp bằng Quẻ trong Kinh Dịch dựa theo các tài liệu Phong Thủy cổ xưa của Huyền Cơ Phú《玄机赋》Phi Tinh Đoạn《飞星断》, Trúc Tiết Phú《竹节赋》và Huyền Không Bí Chỉ (玄空秘旨)

Leave a Comment