Các Khóa Học Sắp Tới

KHÓA HỌC SẮP TỚI CỦA CAFS 2012
PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH HOÀN TẤT

TORONTO-CANADA
12-15 tháng 5, 2012
hay 19-20 tháng 5, 2012

GARDEN GROVE – CALIFORNIA
21-24 tháng 7, 2012

HÀNỘI
25-28 tháng 8, 2012
TP/HCM
01-04 tháng 9, 2012
GS. DIAMANDA T. HUỲNH giảng dạy

KHÓA CHỌN NGÀY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI
TORONTO-CANADA
09-10 tháng 6, 2012

GARDEN GROVE – CALIFORNIA
28-29 tháng 7, 2012

TP/HỒ CHÍ MINH- VI ỆT NAM
22-23 tháng 9, 2012
GS. DIAMANDA T. HUỲNH giảng dạy

KHÓA HỌC 81 QUẺ DỊCH & HUYỀN KHÔNG PHI TINH ‘BÍ KÍP’ NÂNG CAO
TOROA MALACCA – MALAYSIA
HKPT 81Quẻ Dịch 16 tháng 9, 2012

HKPT “BÍ KÍP” NÂNG CAO
17-20 tháng 9, 2012
Đại Danh Sư FRANCIS LEYAU giảng dạy

Leave a Comment