Chân lý và thực tế

Chân lý và sự thật Phong thủy

Chang Lau là môn đệ của pháp sư Tưởng Đại Hng (Jiang Da Hong) đầu não của phái Huyền Không hơn 20 năm, lúc đó họ Tưởng chỉ bí truyền khẩu quyết cho những môn đồ chọn lọc mà thôi, ông Chang vẫn luôn là người đệ tử trung thành.

Thuật phong thủy được bí truyền cho gia đình của ông ta và gia đình của pháp sư Chang bí truyền xuống cho pháp sư Chương Trọng Sơn (Zhang Zhong Shan) phái Vô Thường cùng gia đình của họ Chương và từ gia đình của pháp sư họ Chương, thuật phong thủy được chân truyền cho pháp sư Dương Cửu Như(Yang Jiu Ru) rồi đến pháp sư Đàm Dương Vũ (Tan Yang Wu) cùng gia đình.

Trong thời kỳ chiến tranh với Trung-Nhật để tránh thất truyền pháp sư Đàm Dương Vũ đã đưa bản chính duy nhất cho pháp sư Hư Minh( Sui Beng) gìn giữ  bản bí kíp nguyên thủy.

Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bí kíp an toàn, pháp sư Hư Minh (Sui Beng) sau đó đã di chuyển đến Mã Lai và Tân Gia Ba.

Hiện nay, người đang sở hữu những bí kíp nguyên thủy này là Đại Danh sư Francis Leyau, người pháp sư duy nhất còn tại thế trực thuộc dòng dõi  Đàm Hư Minh và là sáng lập viên Học Viện Phong Thủy Trung Ương (CAFS) từ 1984

Trường phái của họ là Huyền Không Đại Quái (trường phái dùng phương pháp 64 quẻ dịch)

*Ghi chép lại với sự cho phép của Phong thủy Cổ Điển Singapore

 

Leave a Comment